Zhaozhuang Songfengju Hotel

Zhaozhuang, Baiyan Bay, Middle Section of Xingyi East Ring Road

Zhaozhuang Songfengju HotelOver view
All Photos

Facilities

Opening

  • Opening date:2018-01-01

Hotel Photos

Zhaozhuang Songfengju Hotel

Zhaozhuang, Baiyan Bay, Middle Section of Xingyi East Ring Road